Oeps, deze browser wordt niet meer ondersteund.
Verouderde browsers kunnen jouw computer blootstellen aan veiligheidsrisico's. Om de beste ervaring te krijgen met het gebruik van onze site, kan je best werken met een nieuwere browser. Klik op één van de icoontjes om een nieuwe browser te installeren.

Psychologische zorg

Er zijn heel wat partners in de psychologische zorg waar artsen beroep op kunnen doen of patiënten naar kunnen doorverwijzen.

Sinds 2022 kunnen kinderen, jongeren en volwassenen tegen terugbetaling naar de psycholoog.

Hiervoor heeft men geen voorschrift of brief van de huisarts nodig. Men kan zich rechtstreeks aanmelden bij een geconventioneerd psycholoog of orthopedagoog in de buurt. De psychologen en orthopedagogen zijn te vinden op de website www.psy-ovl.be. Men kan daar filteren op regio, leeftijdsgebonden doelgroepen, problematieken, taal, enz.

Er zijn zowel individuele sessies als groepssessies. De sessies vinden plaats in de spreekkamer van de psycholoog/orthopedagoog, op een plek in de buurt (vb. een huisartsenpraktijk) of online via videobellen. Sommige psychologen en orthopedagogen komen ook aan huis.

Wie kan zich aanmelden?

Iedereen kan zich aanmelden. Het aanbod is er voor alle burgers, in het bijzonder de meeste kwetsbare.

Er zijn twee leeftijdscategorieën:

  • kinderen en jongeren t.e.m. 23 jaar (netwerk RADAR)
  • jongeren en volwassenen vanaf 15 jaar (netwerk GG ADS)

Is men tussen 15 en 23 jaar, dan kan men zelf kiezen in welke leeftijdscategorie men een psycholoog zoekt. Het hangt vooral af van de noden.

Op hoeveel sessies heeft men recht?

Dat hangt af van de leeftijd, het soort zorg én het soort sessies dat men volgt.

Eerstelijnspsychologische ondersteuning (Functie 2)

  • kinderen en jongeren -23 jaar: maximaal 10 individuele sessies per 12 maanden
  • jongeren en volwassenen +15 jaar: maximaal 8 individuele sessies per 12 maanden

Eerstelijnspsychologische behandeling (Functie 3)

  • kinderen en jongeren -23 jaar: gemiddeld 10 sessies (max. 20) per 12 maanden
  • jongeren en volwassenen +15 jaar: gemiddeld 8 sessies (max. 20) per 12 maanden

Groepsaanbod

Het aantal groepssessies die men kan volgen binnen een periode van 12 maanden is onbeperkt.

  • Groepsaanbod is combineerbaar met individuele sessies, voor zover deze aangeboden worden binnen hetzelfde netwerk RADAR of GG ADS.

Wat is het verschil tussen eerstelijnspsychologische ondersteuning (Functie 2) en eerstelijnspsychologische behandeling (Functie 3)?

Eerstelijnspsychologische ondersteuning (Functie 2) is gericht op vraagverheldering, het bevorderen van de geestelijke gezondheid via veerkrachtondersteunende, psycho-educatieve interventies te preventie en/of (vroegtijdige) opsporing van (vermoedelijk) psychische problemen die zich nog in een vroegtijdig stadium bevinden en/of op de korturende interventie in een vroegtijdig stadium.

Eerstelijnspsychologische behandeling (Functie 3) is gericht op een assessment van de vraag voor zover nog niet reeds aanwezig met het oog op een kortdurende behandeling van de rechthebbende en stelt klinische doelstellingen die veder gaan dan het versterken van veerkracht zoals bedoeld in functie 2.

Sommige psychologen of orthopedagogen zijn enkel erkend voor eerstelijnspsychologische ondersteuning, anderen voor beiden. Zelden alleen voor eerstelijnspsychologische behandeling. Tijdens een eerste gesprek schat de psycholoog of orthopedagoog in welke zorg het meest gepast is: functie 2 of functie 3.

Hoeveel kost het?

De eerste individuele sessie is altijd gratis. Dan schat de psycholoog of orthopedagoog in of hij kan helpen en welke hulp het meest gepast is.

Daarna betaalt men:

  • 11 euro per individuele sessie
  • 4 euro per individuele sessie als men recht heeft op verhoogde tegemoetkoming

Voor een groepssessie betaalt men 2,5 euro.

Kinderen en jongeren tot en met 23 jaar betalen geen remgeld, in beide netwerken.

De patiënt betaalt enkel het remgeld. De rest van het bedrag ontvangt de psycholoog via de derdebetalersregeling.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met

Marc Vermeire

Lokaal coördinator conventie psychologische functies in de eerste lijn ELZ regio Dender, Waasland ZW, Waasland NO

0475 95 44 74
marc.vermeire@psy-ovl.be

Website:  ggzads.be/

biedt via het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Lucia, beschut wonen Waasland en psychiatrisch verzorgingstehuis Casa Neri geestelijke gezondheidszorg en begeleiding op maat aan voor volwassenen en ouderen met een psychische kwetsbaarheid.

Website: gpn-ggz-waasendender.gpn.be/nl

LOES is ontworpen om hulpverleners te ondersteunen bij de eerste psychosociale opvang en evaluatie van iemand die een suïcidepoging ondernam of kampt met suïcidale ideatie. Het is een interview waarmee risicofactoren en zorgbehoeften in kaart worden gebracht. LOES kan worden afgenomen bij volwassenen en bij jongeren vanaf 12 jaar. Voor afname van LOES is geen specifieke psychologische of psychiatrische kennis vereist. Elke hulpverlener die getraind werd in het gebruik van de tool kan dit op een efficiënte en goede manier doen. Het instrument kan worden dan toegevoegd aan het elektronisch patiëntendossier (EPD)

Website: zelfmoord1813.be/loes 

Zowel gokverslaafden als hulpverleners kunnen op de website van Kansspelcommissie terecht voor informatie o.a. een uitgebreide brochure voor hulpverleners met contactgegevens en info over uitsluitingsprocedures, een informatiefolder voor de gokkers zelf.

Meer informatie vind je via de website van de Gaming Commission.

Udesite | Alle rechten voorbehouden

Privacy  |  Cookies  |  Disclaimer