Oeps, deze browser wordt niet meer ondersteund.
Verouderde browsers kunnen jouw computer blootstellen aan veiligheidsrisico's. Om de beste ervaring te krijgen met het gebruik van onze site, kan je best werken met een nieuwere browser. Klik op één van de icoontjes om een nieuwe browser te installeren.

Partners in zorg in de regio

Binnen de Eerstelijnszone Waasland én buiten onze regio zijn er heel wat zorgpartners en instellingen waar je als huisarts beroep op kan doen.

In dit overzicht vind je de nodige contactgegevens waarop huisartsen de adviserende artsen en andere diensten kunnen bereiken.

Eerstelijnszones zijn opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Eerstelijnszone Waasland dekt heel de regio van onze Huisartsen(wachtdienst) Waasland.

Link: Eerstelijnszone Waasland Noord-Oost en Zuid-West

Medische Hulppost Lokeren

Voor kleine traumatologie en arbeidsongevallen, maar ook voor niet-acute en niet-levensbedreigende pathologie kan je jouw patiënten/burgers op weekdagen doorverwijzen naar de Medische Hulppost (kortere wachttijd dan Spoed Sint-Niklaas).

Zo nodig kan je deze affiche in je wachtzaal uithangen

Website Medische Hulppost Lokeren

Spoed

Bij doorverwijzing naar Spoed Sint-Niklaas is telefonisch verwittigen NIET nodig, stuur wel steeds jouw verwijsbrief elektronisch naar Dr. Jorn Damen. Bij twijfel, overleg via 03/760.62.26.

Check je of de Sumehr van jouw patiënt up-to-date is? Belang van Sumehr op Spoed

Website Spoedgevallen en MUG VITAZ

Wat houdt preventieve dienstverlening Kind en Gezin in?

Op de website van Domus Medica vind je een overzicht van de dienstverlening en de opvolg- en verwijsprotocollen van Kind en Gezin, het koorts- en ziektebeleid in de kinderopvang en de zorgtoeslagevaluatie. Ook de contactgegevens van de lokale teams van Kind en Gezin, het team medisch beleid van Opgroeien en het team Zoë (Zorgtoeslagevaluatie) vind daar terug.

Contactgegevens lokale teams:

Noord-Oost Waasland = Stekene, Sint-Gillis-Waas, Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht: noord-oost.waasland@kindengezin.be

Zuid-West Waasland = Moerbeke, Sint-Niklaas, Temse, Lokeren, Waasmunster: zuid-west.waasland@kindengezin.be

078 150 100 (Kind en Gezin-lijn)

Online: www.kindengezin.be

Vind een kinesitherapeut met bijzondere bekwaamheden via: axxon.be/nl/zoek-kinesist

De ‘wegwijzer kinesitherapie’ kan een hulpkader zijn in het voorschrijven van kinesitherapie, te vinden via axxon.be/nl/nomenclatuur-voor-artsen

De Wase Kiem is een zwangerschapscentrum dat kwetsbare zwangere vrouwen zowel in groep als individueel begeleidt tijdens en na de zwangerschap. Deze begeleiding vindt plaats in de gemeente waar de zwangere woont. Het gezin wordt begeleid door zowel de vroedvrouw, huisarts, gynaecoloog als maatschappelijk werker. 

dewasekiem.com

vzw SAMEN OUDER staat in voor het beheer van 6 erkende woonzorghuizen: Het Hof, Hofstede, Heilig Hart en De Ark in Sint-Niklaas, Grootenbosch in Beveren en ’t Heuverveld in Waasmunster

Website: samenouder.be

Palliatieve zorg

Algemene informatie vind je op de website van Palliatieve Zorg Vlaanderen.

Contacteer voor opstart palliatieve zorg in onze regio:

Netwerk Palliatieve Zorg Waasland
Belseledorp 90 (Pastorie), 9111 Belsele
03 776 29 97 - info@npzw.be

Vooraleer een begeleiding start, wordt altijd eerst contact genomen met de huisarts. Het palliatief team Waasland staat ook ter beschikking voor vragen van huisartsen.

Belangrijke tips:

  • Overwin je angst om slecht nieuws te brengen. Bekijk de gratis e-learning voor artsen “slecht-nieuws-gesprek”
  • Initieer zelf het gesprek over vroegtijdige zorgplanning
  • Start palliatieve zorg tijdig
  • Gebruik PICT, een eenvoudig en praktisch meetinstrument waarmee je de palliatieve patiënt tijdig kan identificeren, ongeacht zijn of haar aandoening
  • Interpreteer de 3 maand palliatief forfait niet strikt (ref. Wetswijziging 2016 - onder palliatieve zorg wordt verstaan: alle zorg die wordt verstrekt aan de patiënt die zich, ongeacht zijn levensverwachting, bevindt in een vergevorderd of terminaal stadium van een ernstige evolutieve en levensbedreigende ziekte)
  • Presentatie navorming Palliatieve Zorg januari 2023

Rouwzorg

Er zijn nog andere initiatieven in het Waasland voor rouwzorg, deze werden allemaal gebundeld op de website van Rouwzorg Waasland.

De VRGT (Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding)  is een expertisecentrum voor tuberculosebestrijding en de respiratoire gezondheidszorg, ze leggen het accent op rookstop en rookstopbegeleiding. Via hun website kan je tabakologen in de buurt vinden.

Info over hoe zwangere vrouwen of (aanstaande) ouders te helpen de eerste stap zetten om te stoppen met roken vind je ook op deze website.

Hoe help je vrouwen die tijdens hun zwangerschap de e-sigaret (willen) gebruiken? Wat adviseer je hen?

Met een online tool helpt Fara vzw keuzes maken bij een ongeplande zwangerschap 

Website: keuzehulpongeplandzwanger.be

Werkt verschillende acties uit ter ondersteuning van patiënten met chronische zorg (dementiecoach, parkinsoncoach, casemanagers, inloophuis dementie, medicatiereview enz.).

Overzicht wat ze kunnen betekenen voor de huisartsen.

Meer informatie vind je via de website.

Wist u dat u als huisarts, werkzaam voor mensen met een beperking, terechtkan bij het VVAG?

De VVAG wil alle artsen, huisartsen en specialisten, werkzaam in deze sector, verenigen. Ze organiseert opleiding en bijscholing rond relevante topics binnen de zorg voor personen met een handicap

De Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG) bieden allesomvattende zorg aan slachtoffers van seksueel geweld en advies aan hun steunfiguren. Deze zorg wordt aangeboden onder één dak door een speciaal opgeleid team. De dichtsbijzijnde centra voor slachtoffers uit eerstelijnszone Waasland bevinden zich in Gent of Antwerpen.

Ook Punt. vzw ondersteunt slachtoffers van seksueel geweld om gepaste hulpverlening op maat te vinden en organiseert vormingen voor eerstelijnswerkers en sensibiliseringscampagnes.

 

Udesite | Alle rechten voorbehouden

Privacy  |  Cookies  |  Disclaimer